WONINGBOUWBERAAD

Op de woningmarkt blijkt in deze tijd van crisis de afronding van woningbouwprojecten een groot probleem. Het doel van het Noord-Hollands Woningbouwberaad (NHWB) is dan ook vastzittende woningbouwprojecten vlot te trekken. Hebt u een woningbouwproject dat is vastgelopen en het project is conform overheidsbeleid? Dan kan dit project aan het NHWB worden voorgedragen en voor maatwerkadvisering in aanmerking komen. Op kleinere projecten kan de provincie direct een aanjaagactie zetten.

Lees meer!