Verdunning

Er zijn nog weinig voorbeelden beschikbaar van wijken waarin het aantal woningen flink is afgenomen. De Bijlmermeer waar flats zijn vervangen door laagbouw is zo’n voorbeeld, maar zelfs daar is het aantal woningen niet veel minder. Naast sloop/nieuwbouw kan verdunning ook bereikt worden door het samenvoegen van kleine woningen. Voor de volledigheid zijn hier de woonmilieus met een lagere dichtheid toegevoegd.

Strategie verdunning