Verdichten

Het toevoegen van woningen kan leiden tot een meer stedelijk of centrumgevoel, maar leidt ook tot meer draagvlak voor voorzieningen.

Strategie verdichten