Stedelijk Vooroorlogs

Het vooroorlogse milieu, de 19de eeuwse gordel en jaren 30 wijken, zijn de woningen gebouwd aan het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw. Door hun ligging in de stad en specifieke aanbod zijn de milieus over het algemeen populair. De milieus zij zowel compact grondgebonden als gestapeld.

Kenmerken
Het vooroorlogs woonmilieu kenmerkt zich door een hoge woningdichtheid, gecombineerd met beperkte hoeveelheid werken en voorzieningen, compacte straten, een goede bereikbaarheid, gepositioneerd  tegen de historische binnenstad.

  •  >27.500 huishoudens per kern
  • 61 woningen / ha
  • 19 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Er is geen overschot aan vooroorlogse milieus. Vanuit het milieu zelf is daarom geen noodzaak tot transformatie, maar er is wel een groot gebrek aan centrumstedelijk woonmilieu. Vooroorlogse woonmilieus zijn door hun ligging tegen het centrum de meest kansrijke plekken om het aanbod aan centrum stedelijk te vergroten. Transformatie van het vooroorlogse milieu helpt daarmee een tekort te verkleinen, maar levert over het algemeen ook weer een tekort op. Zo ontstaat een keten van transformaties. De voorbeelden in deze categorie zijn daarom met name uit de categorie centrum stedelijk.