Verschuiving van functie

Beijum Oost – Groningen 

Het winkelcentrum Beijum Oost lijdt een noodlijdend bestaan. De kleinere zaken kunnen met moeite het hoofd boven water houden en een aantal winkelpanden staat leeg. Op het plein ontbreekt levendigheid. Er zijn plannen om het winkelcentrum op termijn een ander karakter te geven en richting zorg met additionele winkels te verschuiven. Gelegen naast de toekomstige nieuwbouw van verpleeghuis Innersdijk en gelet op vergrijzing als demografische ontwikkeling, biedt deze functie van zorgboulevard en buurtsteunpunt kansen voor de economische vitaliteit van Beijum Oost. Met het toevoegen van bestemmingsmogelijkheden in de sfeer van medische zorg ontstaat de mogelijkheid van verplaatsing van de zorgformules uit het huidige Gezondheidscentrum, gelegen tussen de twee bestaande winkelcentra, naar het plein in Beijum Oost.

Lessen:

  • Keuze maken in kleurverschuiving van winkelcentrum;
  • Gebruik maken van lopende initiatieven om gewenste ontwikkelrichting in te slaan.

Toegepaste strategie:

 Meer informatie:

Zorg groep Groningen
Platform31
 

Impressie:

Bronnen afbeeldingen: Gemeente Groningen

 

Locatie: