LEESWIJZER

Deze website is bedoeld als inspiratie voor gemeentes. De provincie doet onderzoek naar de gewenste woonmilieus en wil gemeentes graag helpen in hun zoektocht naar de balans tussen vraag en aanbod. Deze website probeert hierbij te inspireren door een scala aan voorbeeld projecten te laten zien waarin aantrekkelijke woonmilieus gerealiseerd zijn. Niet alle voorbeelden zijn daadwerkelijk getransformeerde milieus. Vaak gaat het om bestaande milieus waar elementen aan toegevoegd zijn.

Centraal op de website staan de voorbeeldprojecten. Voor deze projecten is duidelijk gemaakt op welke woonmilieus ze van toepassing zijn en welke transformatiestrategieën er zijn toegepast. Ook zijn er links verzameld naar de ontwerper, ontwikkelaar of algemene website van het project. De website is in twee richtingen te gebruiken: op de startpagina staan de woonmilieus die er nu zijn. Door de bijgevoegde teksten wordt duidelijk wat de definitie van de milieus is. Per milieu zijn een aantal voorbeelden geclusterd waar dit milieu naar toe zou kunnen transformeren. Aan de andere kant is het mogelijk te zoeken via de strategieën: zo zijn bijvoorbeeld de voorbeelden geclusterd waarbij zelfbouw aan de orde is.

Voor de typering van milieus is de postcode-indeling van ABF gehanteerd. In de indeling van ABF zijn vijf hoofdcategorieën onderscheiden, van centrum stedelijk plus tot landelijk. De meeste stedelijke komt alleen voor in Amsterdam, de landelijke ontbreekt vrijwel in Noord Holland. Deze categorieën zijn daarom bij de handleiding weggelaten. Er zijn drie hoofdcategorieën onderscheiden: stedelijk, klein stedelijk en dorps. Transformatie is met name mogelijk binnen dezelfde categorie, omdat een stad nu eenmaal niet snel een dorp wordt, of andersom.

Richting 1: start bij een woonmilieu waar een opgave ligt en ga via de inspiratieprojecten naar specifieke transformatiestrategieën.

gebruiksaanwijzing 2

Richting 2: start bij een specifieke strategie waarbij inspirerende voorbeelden verschijnen, waarna de vertaling naar het toepasselijke woonmilieu gemaakt kan worden.

gebruiksaanwijzing 1