(Groen) kleinstedelijk

De woonwijken aan de randen van middelgrote steden vertonen veel overeenkomsten met het stedelijk naoorlogse grondgebonden woonmilieu. Ook hier is het onderscheid te maken naar bouwperiode: de jaren 60 buurt ( de prins Bernardstraat, Irenestraat etc.) de bloemkoolwijk ( Goudreinet, Kemphaan) en de jaren 90 / VINEX wijken. Grote groeikernen zoals Purmerend en Hoofddorp hebben het hele scala aan woonbuurten in zich.

Kenmerken
Overwegend grondgebonden woningen, relatief weinig voorzieningen.

  • > 10.000 huishoudens per kern
  • 19-34 woningen / ha
  • 8 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Er is een overaanbod aan kleinstedelijke woonmilieus, terwijl de meest vraag ligt in centrum kleinstedelijk. Dit is geen eenvoudige transformatie omdat die vooral zou moeten leiden tot meer voorzieningen en een andere identiteit. De woningdichtheid in centrum kleinstedelijk is vergelijkbaar met kleinstedelijk. Op blokniveau is een dergelijke transformatie het best voorstelbaar.