Dorps

Dit woonmilieu is de dorpse equivalent van het stedelijk grondgebonden en (groen)kleinstedelijk milieu. Grondgebonden buurten uit verschillende naoorlogse perioden, ieder met hun eigen stijl.

Kenmerken
Grondgebonden woonmilieu met relatief weinig voorzieningen, lage dichtheid en veel groen.

  • < 10.000 huishoudens per kern
  • 19 woningen / ha (23% vrijstaand)
  • 16 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Er is vraag naar meer centrum dorpse milieus. De opgave ligt hier met name in het transformeren van eenvormige laagbouwbuurten naar buurten met specifieke kwaliteit. Dat kan meer centrumachtig zijn door het toevoegen van woningen en voorzieningen, of het kan een woonmilieu zijn dat meer gericht is op het landschapstype, zoals bijvoorbeeld de domineestuinen in Zaandijk of Egelshoek in Heiloo.