Centrumstedelijk

Er is een toenemende vraag naar centrumstedelijk wonen. Deze trend is mede ingezet door de vergrijzing en de toename van één en tweepersoons huishoudens, maar ook gezinnen blijven steeds vaker in de stad. Het centrumstedelijk woonmilieu biedt nabijheid van werk, goede bereikbaarheid, een hoge dichtheid aan voorzieningen en levendigheid. Kwalitatieve openbare ruimte, een interessante mix aan functies en de goede bereikbaarheid trekt veel mensen naar het centrum van de stad.

Kenmerken
Het centrumstedelijk woonmilieu kenmerkt zich door een hoge woningdichtheid, gecombineerd met werkgelegenheid  en een gevarieerde mix aan voorzieningen, kwalitatief goede openbare ruimte die uitnodigt om te verblijven en ontmoeten, een goede bereikbaarheid, gepositioneerd  in of direct tegen de (historische) binnenstad.

  •  > 27.500 huishoudens per kern
  • 46 woningen / ha
  • 97 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
De opgave is om het aanbod aan centrumstedelijk woonmilieu te vergroten op plekken waar het stedelijk weefsel hier ruimte voor geeft. De meest kansrijke milieus zijn de locaties dicht tegen de bestaande stad aan. Dit zijn vaak vooroorlogse woonmilieus of compacte naoorlogse milieus. In deze categorie is er veel aandacht voor verdichting binnen het milieu zelf.