Centrum Kleinstedelijk

De centra van kleine steden zijn zeer divers, van historische centra zoals in Hoorn tot nieuw gegroeide centra zoals in Beverwijk of Heerhugowaard. Er is veel vraag naar centrum kleinstedelijke woonmilieus.

Kenmerken
Een duidelijk herkenbaar centrum met een hoge woningdichtheid, gecombineerd met werkgelegenheid en een gevarieerde mix aan voorzieningen, kwalitatief goede openbare ruimte die uitnodigt om te verblijven en ontmoeten, een goede bereikbaarheid, gepositioneerd  in of direct tegen de kleinstedelijke binnenstad.

  • > 10.000 huishoudens per kern
  • 30 woningen / ha
  • 68 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
De transformatie is hierbij geen verandering van woonmilieu, maar het aantrekkelijker maken bestaande centrum kleinstedelijke woonmilieus. Hierbij spelen identiteit en woningtypen een belangrijke rol.   De transformatie vind met name plaats op blokniveau.