Centrum Dorps

Het centrum dorpse woonmilieu kent in Noord-Holland een scala aan diverse dorpstypes: de lintdorpen zoals Langedijk, de voormalige Zuiderzeedorpen, de dorpen aan de Zaan. Door de omvang van gemeentes komen deze centrum dorpse milieus niet altijd naar boven in de indeling van ABF.

Kenmerken
Een overwegend grondgebonden milieu gemengd met voorzieningen en beperkte werkgelegenheid.

  • < 10.000 huishoudens per kern
  • 22 woningen / ha (14% vrijstaand)
  • 21 winkels / 1.000 huishoudens

Transformatieopgave
Er is vraag naar meer centrum dorpse milieus. De transformatie ligt hier met name in het vergroten van deze milieus en het versterken van de specifieke kwaliteit, bijvoorbeeld door het dorpstype te benadrukken.