De provincie Noord-Holland kent een grote diversiteit aan woonmilieus. Deze handleiding laat zien welke transformatiemogelijkheden er zijn om er voor te zorgen dat vraag en aanbod van woonmilieus in de toekomst beter op elkaar aansluiten. Over de achtergrond van deze vraag leest u meer onder het kopje over deze site.

In onderstaande categorieën kunt u het huidige woonmilieu aanklikken. Er volgt dan een beschrijving van de opgave voor dit woonmilieu en een aantal voorbeelden die voor die transformatie relevant zijn. Per voorbeeld is aangeven welke strategieën gehanteerd zijn. Het is ook mogelijk om te zoeken op deze strategieën. Meer hierover vindt u onder het kopje leeswijzer.

 

CS-01Vooroorlogs-01NC  NG-01Centrum Kleinstedelijk-01Kleinstedelijk-01  CDorps-01Dorps-01